izmirin fethi ne zaman yapildi

İzmir'in Fethi Ne Zaman Yapıldı


izmir saat kulesi
Türkler 1071'de Malazgirt zaferi ile birlikte Anadolu'ya yerleşmeye başlarlar. At üzerinde kurdukları hakimiyet Türkleri Orta Asya'dan Anadolu topraklarına kadar gelmelerine yetip de artacak kadar fevkaladedir. Anadolu da da yayılmaya devam eder, Türk Beylikleri İzmir'e ilk defa 1076 yılında yani Anadolu'ya adım attıktan tam 5 yıl sonra gelir. Süleyman Şah tarafından gerçekleştiren bu fetih ile İzmir ilk defa Türklerle karşılaşır. Ardından 1081 de Çaka Bey kontrolüne geçen İzmir, Çaka Bey'in vefatı sonrasında 1098 de tekrar Bizans İmparatorluğuna geçer. Uzun yıllar boyunca İzmir Bizans kontrolünde kalır. 1310 senesinde gelindiğinde Aydınoğullarından Umur Bey komutasındaki Türk Ordusu İzmir'in 2. kez Fethini gerçekleştirir.
Umur Bey İzmir'in kuzey kalesinde hakimiyet kurmuş, güneyde ise başarı sağlayamamıştı. Bir bakıma kent iki ye bölünmüştü. Kuzey İzmir ve Güney İzmir. Kuzeyde kalan kısımda Müslümanlar yaşadığı için Güney kısmına Gavur İzmir denilmeye başlanmıştır. İşte O meşhur Gavur İzmir deyimi de oradan gelir.
gavur izmir

Aydınoğullarının Osmanlı Devletine katılması ile birlikte İzmir'in Kuzeyi yani Müslüman İzmir Osmanlı toprağı oldu. Kuzeyde kalan Gavur İzmir'i ise 1402 yılında bir başka Türk Devleti olan Timurlular (Timur Han) ele geçirir. Gavur İzmir'i yani Güney de kalan kale topraklarını İslamla tanıştırır. Bu tarihten sonra Gavur İzmir tabiri fiilen sona erer. Tüm İzmir artık Müslüman olarak anılır. 1424 yılında ise 2. Murat tarafından Osmanlı Devletine dahil edilir.
1919 Yunan İşgaline kadar Müslüman Türk toprağı olarak kalan İzmir, 9 Eylül 1922 senesinde işgalden kurtarılarak yeni kurulacak olan Cumhuriyet Devletinin önemli merkezleri arasında sayılmaya başlanır.

0 yorum: